SSR Godkända Skorstensbesiktningar

SKorstensBesiktningar

Kvalitetssäkrade besiktningar med beprövade metoder

Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND BESIKTNING ® har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok.

SSR godkänd besiktning är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen .

Bara de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING®.

Våra besiktningsalternativ

 • PBL-Installationsbesiktning
 • Överlåtelsebesiktning/Jordabalksbesiktning
 • Sprängbesiktning
 • Statusbesiktning

Viktiga regler att känna till vid installation av eldstad (anmälan eller ej till kommun)

 • Vid nyinstallation av eldstad, eller installation av braskasett i befintlig öppen spis (Anmälan till kommun) och en besiktning av våra tekniker, för att säkerställa byggherrens egenkontroll, utförs enligt ssr godkänd besiktning.
 • OBS!! börja ej med installationen innan ni erhållit ett startbesked från kommun.
 • Vid byte av eldstad med befintlig skorsten och likartad eldstad med samma effekt,  räcker det oftast med en besiktning av våra tekniker. Kontakta oss för vad som gäller just i ert fall.angående (anmälan till kommun eller ej).
 • Vid renovering av rökkanal behövs (ej anmälan till kommun), Det räcker med en besiktning av våra tekniker.
 • Vid bränslebyte räcker det att ni kontaktar oss för information om erat byte av bränsle, (anmälan till kommun behövs ej) det räcker med en besiktning av våra tekniker.
 • En eldstad som inte sotas och brandskyddskontrolleras enligt gällande lag, får inte användas.

Vid besiktning av eldstad

 • Rökkanalen behöver kontrolleras i hela sin längd, från yttertak till eldstad. Observera, även kallvind. Om skorstenen är inbyggd kan eventuellt inspektionsluckor behövas.
 • Avstånd till brännbara byggnadsdelar kommer att undersökas.
 • Läckagemätning, kameraundersökning, eller annan metod kommer att göras.
 • Alla schaktskorstenar bör vara inspekterbara på varje våningsplan, för att kunna säkerställa avstånd till brännbart mm.
 • Väger eldstaden mer än 150 kg rekommenderas att bjälklagets bärighet säkerställs.

Att tänka på inför besiktning

 • Anmälan har beviljats samt erhållit startbesked från  din kommun.
 • Markstege uppställd.
 • Godkända takskyddsanordningar färdigmonterade.
 • Fastmonterat Glidskydd på plats.
 • Typgodkännandebevis tillgängligt.
 • Monteringsanvisningar tillgängliga om inte skall BBR (boverkets byggregler följas).
 • Råd och anvisningar angående anmärkningar och liknande besvaras av våra besiktningsmän.

Så bedömer Sotaren

GODKÄND

Det ledande kriteriet för godkännande är vad vi kallar det goda beståndet.

 • brandskyddsavstånd är inom gällande toleranser
 • bestånd, utseende och allmän status svarar mot vad som kan förväntas och
 • vars ändamålsenliga användning är tillgodosedd

GODKÄND MED BRISTER AV UNDERORDNAD BETYDELSE

 • Bristen är inte relaterad till nominella mått och gällande toleranser
 • Bristen är inte av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status
 • Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen
 • Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss när vår kundtjänst inte har öppet? Tala in ett meddelande på telefonsvararen eller fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret så kontaktar vi dig. Glöm inte att meddela oss ditt kundnummer så har vi lättare att hitta dig.

Telefontider:

Öppnar kl. 07.30 -12.00
Lunchstängd kl. 12.00-12.30 
Öppnar igen kl. 12.30-16.00 
 
Tisdagskvällar 12.30-20.00 har vi en servicetelefon, kvällstid

Kontakt
Mitt ärende *
Godkänner du att vi använder dina uppgifter? *
reCAPTCHA

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0